วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

แผนการตลาด

มี 2 แผนซ้อน
1. แผน รายได้รายวัน Balance Teamได้ ง่ายๆ ด้วยการซื้อสินค้าให้ครบคะแนน 3,825 PV ไม่จำกัดระะยะเวลากล่าว คือ ท่านซื้อสินค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็น ยาน้ำสมุนไพร ปุ๋ย หรือสินค้า ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถสะสมคะแนนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะกี่เดือนก็ ตาม คะแนนจะสะสมให้ตลอดไม่มีการตัดทิ้งจนกว่าจะถึง 3,825 PV เมื่อครบแล้ว รหัสสมาชิกของท่านจะ เปลี่ยนสถานะเป็น Gold มีสิทธิ์รับรายได้รายวันทันที
สำหรับ รายได้รายวัน BALANCE TEAM จะคิดจากการแนะนำเพื่อน , ญาติ , คนรู้จัก หรือคนอื่น ทั่วไปมา สมัครสมาชิกอยู่ในทีมของท่านทั้ง 2 ทีม( หมายถึง ทีมทางซ้าย-ขวา )ท่านสามารถมีสมาชิกติดตัวได้เพียง 2 คนเท่านั้นคือ ซ้าย 1 คน ขวา 1 คนสมมุติว่าเป็นนาย ก. และนาย ข. มาสมัครเป็นสมาชิกกับท่านพอนาย ก.และนาย ข. มียอดซื้อสินค้าจนครบ 3,825 PVและขึ้น ตำแหน่ง Gold เหมือนท่าน วันรุ่งขึ้นคอมพิวเตอร์จะคำนวณโดย เอายอดทีมข้างซ้าย คือนาย ก. จับคู่กับ ยอดทีมข้างขวา คือนาย ข.เท่ากับ 1 Balance วันรุ่งขึ้นท่านก็จะมีรายได้ 1,000 บาทง่ายๆ คือ ซ้าย 1 Gold ขวา 1 Gold ท่านรับ 1,000 บาทถ้าวัน ไหน ท่านมี ซ้าย 3 Gold ขวา 3 Goldท่านก็จะรับ 3,000 บาทโดยธนาคารจะโอน เงินเข้าบัญชีให้กับท่านหลังจากนั้นถ้าสมาชิกในทีมของท่านมีการแนะ นำอย่างต่อเนื่องหรือมี ยอดซื้อ-ขายทุกวันท่านก็สามารถมีรายได้ทุกๆ วันวัน ละ 1,000 ถึง 15,000 บาท ต่อ 1 รหัส ได้ง่ายๆตกทอด เป็นมรดกตลอดไปถ้า วันไหนมีคน Gold 5 คู่ ท่านก็ได้เงิน 5,000 บาทเห็นไหมว่าในทุกๆ วัน คนก็ต้องกินต้องใช้กันทุกวันแล้วทำไมจะไม่มีใครสะสมถึง Gold ทุกวันฉะนั้น เราจะมีเงินเข้าบัญชีทุกวันเพราะ แม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันสมัครสมาชิก 1 Goldมี สิทธิ์สร้างรายได้สูงสุดวันละ 15,000 บาทสมัครสมาชิก 3 Goldมี สิทธิ์สร้างรายได้สูงสุดวันละ 45,000 บาทสมัครสมาชิก 7 Goldมี สิทธิ์สร้างรายได้สูงสุดวันละ 105,000 บาทท่านสามารถมีหลาย Gold ได้ไม่จำกัดเพราะว่ารหัสไหนที่ Gold แล้วก็เพียงปล่อยให้รับเงินไปแล้ว ก็เปิดรหัสใหม่ เพื่อสะสมคะแนนใหม่และรับรายได้อีกฉะนั้น ท่านสามารถเปิดรหัสได้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใหม่ อีกและเช่นเดียวกันคนอื่นๆ ก็จะทำแบบเดียวกับท่านโดยท่านก็ ต้องลงไปเป็นลูกทีมข้างล่างของท่านเองด้วยเหมือนกันนี่จึงเป็นระบบเครือ ข่ายของผู้บริโภคอย่างแท้จริงร่วมกันสร้างรายได้ให้แก่กันและกันอย่าง สมบูรณ์แบบจริง ๆและใน แต่ละ Gold ก็สามารถรับรายได้ทุก Gold ด้วย


2. แผน รายได้รายเดือน Twin Network
แผนการตลาดของบริษัทได้แก้ปัญหา"โตข้างเดียว"ซึ่ง ปกติบริษัทอื่นๆ จะไม่มีรายได้แต่บริษัทเจริญโอสถแค่สร้างองค์กรเท่า นั้นไม่จำเป็นต้องจับคู่ใดๆ ทั้งสิ้นท่านก็สามารถมีรายได้ทุกเดือนโดยทุกๆ รหัสจะนำ 425 PV แรกมาคำนวณจ่ายเป็นรายเดือน 2% มากถึง 30 ชั้นเฉพาะ แผน Twin Network อย่างเดียวท่านมีสิทธิ์รับรายได้กว่า 9 ล้านบาทส่วน คะแนนที่เหลืออีก 3,400 PV เก็บสะสมไว้ไม่มีการตัดทิ้ง เพื่อมาคำนวณจ่ายในแผนรายวัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น