วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำธุรกิจ

1.สมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกใช้เงินเพียง 450 บาท ตามระเบียบของสคบ.
แต่ทางบริษัทไม่เอาเปรียบด้วยการมอบ สินค้าคือ "โหย่งเหิง"
ขวดเล็กมูลค่า 750 บาทให้ฟรีและจะได้คู่มือในการทำธุรกิจ 1 ชุด
เพื่อไปศึกษา พร้อมทั้งจะได้รหัสประจำตัวสมาชิืกพร้อมรหัสผ่าน
เมื่อได้รหัสระบบจะออนไลน์ก็สามารถเริ่มธุรกิจได้
หลังจากนั้นท่านไปขอทำบัตรประจำตัวสมาชิกได้ที่่ธนาคารกรุงเทพฯ
ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีสิทธิรับรายได้รายเดือนแผน Twin Network)

2. ขั้นตอนการซื้อสินค้าเพื่อสะสมคะแนนท่านซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ได้คะแนนสะสม
3825 PV ในรหัสสมาชิกนั้นๆจะเปลี่ยนสถานะเป็นGOLD ก็จะเริ่มมีสิทธิมีรายได้รายวัน
วันละ 1000-15000 บาทสมมุติว่าเป็นสินค้า "โหย่งเหิง"รวมเป็นเงิน 5650 บาท
ได้โหย่งเหิงขวดใหญ ่2 ขวดเล็ก 1 ขวด รวมค่าสมัครเป็นเงินทั้งสิ้น 6100 บาท

3.ขั้นตอนการแนะนำสมาชิกเพื่อสร้างเครือข่ายเมื่อรหัสสมาชิกของเราซื้อสินค้าครบ
เป็น Gold แล้ว เริ่มแนะนำเพื่อนหรือญาติสัก2-3คนให้สมัครสมาชิกอยู่ภายใต้องค์กร
ของเรา สมมุติว่าคนแรกเป็น นายก. ให้เขาสมัครสมาชิกสะสมเป็น Gold เหมือนเราอยู่ทีมที่ 1
เอาไว้ด้านซ้าย หลังจากนั้นแนะนำนาย ข .เอาไว้ ด้านขวา วันรู่งขึ้นคอมพิวเตอร์คำนาณจ่ายรายได้
ให้คุณทันที 1000 บาท ในแผน Balace Tram

4. ขั้นตอนต่อไป เมื่อนาย ก.และนาย ข. เิ่ริ่มแนะนำ
บ้าง สมมุติว่าเป็น นาย 1-2-3-4 แต่ละคนทำ Balace ของตัวเอง นาย ก.และนาย ข.
ก็จะมีรายได้เหมือนเรา 1000 บาท เท่ากัน ว้นรุ่งขึ้น ส่วนเราสมัครก่อนผลงานนับเป็น
ของเราด้วย ซ้ายมา 2G ขวามา 2G เท่ากับ 2 ฺBalace ว้นรุ่งขึ้นท่านมีรายได้ 2000 บาท
หลังจากนั้นถ้ามีการแนะนำอย่างต่อเนื่อง ข้างซ้ายมา 15Gold และข้างขวามา 15 Gold
ทุกวัน ท่านก็จะมีรายได้ ทุกวัน วันละ 15000 บาท เดือนละ 450000 บาท ต่อ 1 ศูนย์ธุรกิจ

5. ทำงานแบบ 3 รหัสใช้เงินลงทุนซื้อสินค้าครั้งเดียว ไม่ต้องต่ออายุสมาชิก
ไม่ต้องรักษายอด ไม่ต้องมียอดขายส่วนตัว โดยทำงานเหมือนซื้อหุ้น โดยใช้เงินลงทุน
เพียง 20,000 บาท ท่านมีรหัสสมาชิกเดียวกันแต่มี 7 ศูนย์ธุรกิจ โดยศูนย์ธุรกิจที่ 1-3
มีสถานะเป็น Glod มีสิทธิ์มีรายได้รายวัน วัน 15,000 x 3 =45,000 บาทต่อวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น