วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

รายนามผู้บริหาร

บริษัทเจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด(Charoen Osot International Network Co.,Ltd)
ชื่อใหม่ปัจจุบันคือ จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) เป็นบริษัทขายตรง (Direct Sale) ในแบบการตลาดเครือข่ายหลายชั้น (MLM) ได้จดทะเบียนธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก สคบ. เมื่อปี 2545 ลำดับที่ 32

ประธานกรรมการบริหารบริษัท
ดร.สมชาย หัชลีฬหา

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งอาเซียน
สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวฟอร์ต แคลิฟอร์เนีย
อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม
อดีตประธานชมรมนักธุรกิจขายตรงไทย
กระผมในฐานะตัวแทน บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(Join&Coin Corporation co,.Ltd.)
มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมุ่งมัน ด้วยเจนารมณ์ของผม ที่จะให้ทุกๆท่านมีชีวิตที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง ด้วยเครื่องมือ
ทางการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อนักขาย และนักสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการ สร้าง รักษา ขยาย ฐานลูกค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคงตลอดไป วันนี้กระผนจึงของให้ บริษัท จอยแอนด์คอยน์ หรือ "เจริญโอสถฯ" เป็น ส่วนหนึ่ง
ในการสร้างโอกาสให้กับท่าน ด้วยความพร้อม ในศักยภาพทางด้านการแข่งขัน ตลอดจนเครื่องมือทางการตลาดที่ไม่เป็น
รองใคร ด้วยความมั่นใจทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของบริษัทฯ
รวมทั้งแนวทางการตลาดที่ดี และชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท สินค้า แผนการตลาด และผู้จำหน่ายอิสระ จะต้องตอบสนองซึ่ง
กันและกันอย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สุดท้ายนี้กระผมหวังว่า "จอยแอนด์คอยน์"
จะสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้โดยง่าย และทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อความมั่นคงในอนาคต กับเรา "โอกาสทางอาชีพ ที่เป็นไปได้ และทำง่ายที่สุด"

นาย อนุวัฒน์ ธรมธัช
ที่ปรึกษาประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัทจอยมาร์ท จำกัด


อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)
ผู้ร่างกฎหมายขายตรงฉบับแรกของประเทศไทย
จากสถิติธุรกิจขายตรง ณ ปัจจุปัน พบว่า มีบริษัทขายตรงที่จดทะเบียนมากกว่า 500 บริษัท ที่เปิดดำเนินธุรกิจรองรับ
การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทย แต่ต้องบอกว่า บริษัทขายตรงที่จะดำรงค์อยู่ได้ในอุตสาหกรรมขายตรงไทยนั้น
จะต้องเป็นบริษัทขายตรงที่ดี มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสินค้าคุณภาพ และต้องหลากหลาย และที่สำคัญ ต้องมีแผนการตลาดที่ดี
และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมให้กับสมาชิก พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิกให้ทำธุรกิจได้ง่าย ขึ้น
เพราะฉนั้นการเลือกทำธุรกิจขายตรงเพื่อการก้าวสู่ความสำเร็จที่ ยั่งยืน สำคัญอยู่ที่การเลือกบริษัท เพราะหากเลือกบริษัท
ขายตรงที่ดี ความรุ่งโรจน์ในอาชีพก็จะเกิด "จอยมาร์ท และ เจริญโอสถฯ" ถือว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ดี ที่ใครๆสามารถที่จะ
ฝากอนาคต หรือยึดเป็นอาชีพได้ ด้วยมันสมอง และความอัฉริยะของผู้บริหาร อีกทั้งความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ ที่จะช่วย
ให้สมาชิกทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งนวัตกรรมทางการตลาดแนวใหม่ ที่จะเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ทั้งหมดล้วน
บ่งบอกถึงความเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีศักยภาพสูง และพร้อมที่จะเติบโตแบบยั่งยืนในอนาคต
เพราะ "จอยแอนด์คอยน์" หรือ "เจริญโอสถฯ" ในวันนี้คือ.. "อาชีพที่เป็นไปได้ ทำง่ายที่สุด"

ดร.กฤตภัค หัชลีฬาหา
รองกรรมการบริหาร


"จอยแอนด์คอยน์" หรือ "เจริญโอสถฯ" เป็นบริษัทขายตรงของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบัน ย่างเข้าสู่ปีที่8 ด้วยยอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท ด้วยการทำธุรกิจที่ยุติธรรม โปร่งใส จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกนักธุรกิจอิสระ ให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยนวัตกรรมเครือข่าย Join Mart "ขายตรงสะดวกซื้อ" แปลงรายจ่ายเป็นรายรับ เปลื่ยนพฤติกรรม ผู้บริโภค มาเป็นนักธุรกิจอิสระมืออาชีพ ทำให้สามารถ สร้าง รักษา และขยายเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
"จอยแอนด์คอยน์" ในวันนี้ ได้เตรียมผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งที่ผลิตจากโรงงานเอง และสินค้าจากพัธมิตรจำนวนมากที่ได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ ด้วยกองทัพสินค้ากว่าสองพันรายการ ในเจริญโอสถ และ สินค้าขายปลีก-ขายส่งอีกกว่า 8,000 รายการใน จอยมาร์ท(Joim Mart) วันนี้ เราจึงเชื่อมั่นในศักยภาพ ทางด้านการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมใหม่ และแนวคิดที่แตกต่างเหนือใคร
ด้วย การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ระบบการจัดการ และการวางรากฐานสู่ความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต เพื่อเตรียมสู่การเป็นผู้นำในอุตสหกรรมธุรกิจเครือข่ายขายตรง และเป็นอีกหนึ่งบริษัทของคนไทยที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น