วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อดีของแผนการตลาด

สรุปแผนเจริญโอสถฯ

1. ไม่รักษายอด - สมัครสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพไม่ต่ออายุ - ทำหรือไม่ทำก็ได้ไ้ม่มีกฎบังคับ ไม่มีการยกเลิกรหัสที่ไม่มีการเคลื่อนไหว - ไม่กำหนดเวลาใด ๆ สะสมคะแนนไปเรื่อย ๆ ไม่ตัดทิ้ง

2. มี 2 แผนซ้อนกัน - แผนรายวัน (BLANCE) รับรายได้ต่อวัน ค่าคอมมิชชั่น 1,000 บาททุก ๆ หนึ่งคู่องค์กรเิกิดใหม่สองข้างของรหัสใด ๆ เมื่อใดก็ได้ไม่้จำเป็นต้องพร้อมกัน - แผนรายเดือน (TWIN) รับรายได้ต่อเดือน ลึกสูงสุด 30 ชั้น - สามารถแซงกันได้

3. เป็นมรดกตกทอดได้ - ส่งต่อตำแหน่ง ผลประโยชน์่ต่าง ๆ และจำนวนหน่วยองค์กรเป็นมรดก ให้ผู้รับผลประโยชน์รับทำต่อได้

4. ตำแหน่งมี 3 ระดับ คือ MANAGER , DIRECTOR , PRESIDENT - ตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ต้องรักษาคุณสมบัติ - ถ้าขึ้นตำแหน่งทั้ง 3 นี้ไม่ว่าแผนไหน คุณจะรับรายได้ประจำตำแหน่งไปตลอดโดยไม่ขึ้นกับยอดขายส่วนตนหรือองค์กรภายใต้เลย บริษัทจะเอารายได้จากทั้งประเทศมาคิดเฉลี่ยแบ่งให้ผู้ขึ้นตำแหน่งหมดทุกคนเลยทันทีแม้ว่าองค์กรภายใต้จะไม่ีีมีการ เติบโตขยายหรือซื้อซ้ำก็ตาม เป็นแผนมั่นคงที่บริษัทเจริญโอสถฯ วางให้สมาชิกซึ่งมีที่นี่แห่งเดียว ! - รับได้หลายตำแหน่ง ทั้งสองแผน และหลายรหัสพร้อม ๆ กัน หรือรับผลประโยชน์ทับซ้อนรวมกันได้

5. สายงานโตข้างเดียวก็มีรายได้ - ท่านสามารถมีรายได้จากแผนรายเดือน Twin เมื่อองค์กรมีการบริโภคซ้ำ - ระบบจะตรวจสอบรักษาสิทธิรายเดือนให้อัตโนมัติไม่ต้องยุ่งยาก เพียงแต่ทำแผนรายวันก็ได้รายเดือนอัตโนมัติ

6. จ่ายผลตอบแทนสูงสุด จ่ายเร็วสุด จ่ายทุกวัน - บริษัทจ่ายผลตอบแทนได้สูงใกล้กับทฤษฏีในระบบเครือข่ายที่ประมาณ 60-70% ให้สมาชิก - แผนทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้สมาชิกมากที่สุด - จ่ายผลตอบแทนไม่เว้นวันหยุดราชการ

7. ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ - ซื้อที่สาขาไหนก็ได้ทั่วประเทศ - รายได้ แผนองค์กร ต่าง ๆ ตรวจสอบในเวปไซต์ 24ชม. - ระบบคอมพิวเตอร์จะโอนเงินรายได้ต่าง ๆ ให้ทันทีอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขในแผนต่าง ๆ - โอนโดยตรงผ่าน "ธนาคารกรุงเทพ" และ "ธนาคารไทยพาณิชย์" ให้ท่าน เปิดบัญชีธนาคารที่กำหนดนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง แ้ล้วถ่ายหน้าบัญชีธนาคารให้เจ้าหน้าที่บริษัทในภายหลังสมัคร และขอทำบัตรสมาชิกกับธนาคารได้โดยตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น